Helping The others Realize The Advantages Of Phù hiệu xe là gì

Phù Helloệu xe được Helloểu là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với xe kinh doanh vận tải. Theo đó, tước phù hiệu xe được Helloểu là xe kinh doanh vận tải bị cơ quan Nhà nước thu hồi phù Helloệu được gắn trên xe kinh doanh vận tải.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phù hiệu của khách: Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung,giấy tờ cho cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến khách hàng và đơn vị kinh doanh vận tải,.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.

Mẫu đơn đề nghị xin cấp phù hiệu cho xe tải. Mẫu đề nghị này thực Helloện theo quy định tại phụ lục V của nghị định 10/2020/NĐ – CP.

Riêng trường hợp đề nghị cấp lại phù hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng thì trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù Helloệu.

Tuy nhiên, theo Khoản one, Điều fifty Thông tư sixty three/2014/TT-Bộ GTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ nêu rõ: Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp bắt buộc phải gắn phù hiệu nếu thuộc vào một trong nhóm đối tượng dưới đây:

Người đề nghị cấp phù hiệu gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.

Quyết định 790/QĐ-UBND Trà Vinh 2023 kế hoạch hoạt động của Đội phòng, chống tệ nạn mại dâm

– Phù Helloệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe trung chuyển có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện;

Phù Helloệu xe là một mẫu giấy hoặc mẫu tem mà những xe hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa hoặc vận tải hành khách theo quy định của pháp luật bắt buộc phải dán khi lưu thông trên đường.

Sau đây Luật An Khang sẽ đem đến cho bạn một xem thêm số thông tin cơ bản về việc thành lập […]

Phù hiệu xe ô tô tải là một trong những loại giấy tờ bắt buộc của chủ phương tiện xe tải khi muốn xe vận hành trên đường.

– Phù hiệu xe được cấp lại trong trường hợp: Phù Helloệu bị hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải.

– 07 năm: Phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe trung chuyển;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Helping The others Realize The Advantages Of Phù hiệu xe là gì”

Leave a Reply

Gravatar